İletişim 0216 316 16 35

Etik Değerlere Önem Veren Personel Ve Öğrenci Taşıma Firması

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlâk felsefesi olarak da anılmıştır. Ayrıca Türkçe'de etik sözcüğü ahlâk sözcüğüyle eş anlamlı olarak da kullanılır. Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kanunları denir

Etik değerler Eflatun Turizm için evrensel kuralların insani yönden uygulanmaya uygun hale getirilmesi ile başlar. “Eğer sürücülerimize ve müşterilerimize etik kurallara uygun davranırsak, sonucunda hem saygın olabilmeyi hemde müşterilerimizle ve sürücülerimizle uzun soluklu, güvenene dayalı ve şeffaf ilişkiler kurmayı sağlayabiliriz “

Eflatun Turizm Çalıştığı firmalar ve Sürücüleri ile “ Etik değeler ve iyi niyet sözleşmesi “ imzalayarak güven unsurunu her iki taraf için sigortalar. Personel taşıma sözleşmesinde yer almayan ve karşılıklı güvene dayalı bir çok madde “ Etik değeler ve iyi niyet sözleşmesi “ nde yer alır. Eflatun Turizm, Firmalar ve Sürücüler tarafından imzalanıp imzalanmaması serbest olan bu sözleşmeyi, iş ilişkisi bulunan tüm firma ve şahıslara teklif eder.